Akuku Ahu (Body Parts)

Bekee (English) Asụsụ Igbo (Igbo)
Isi Head
Ihu / Iru Face
Abubara Isi / Ntutu Hair
Anya Eye
Imi Nose
Nti Ear
Onu Mouth
Egbugbere Onu Lips
Ikpereaka Elbow
Eze Teeth
Ire Tongue
Agba Chin
Onu Neck
Ala Breast
Obi / (Mkpuru Obi) Chest / Heart
Azu Back
Afo Stomach
Ndabi Olu Shoulder
Abu Armpit
Aka Arm/Hand
Mkpisiaka Fingers
Ukwu Leg/Foot
Ikpere Knee
Mkpisiukwu Toes
Okpukpu Bone
Obara Blood

Ihe n’ Ulo (Household)

Bekee (English) Asụsụ Igbo (Igbo)
Ụlọ House/Home
Ala Floor
Ụzọ Door
Ụzọ oyi Window
Oche Chair
Aziza Broom
Iko Cup
Efere Plate
Obi Family Compound
Ngaji Spoon
Ngaji Eze Fork
Mma Knife
Mmiri Water
Nri Food
Nuo Drink
Rie Eat
Ụlọ Ahu Bathroom
Ihu ahu Bath
Ahihia eze Brush Teeth
Eji mposi Use Toilet
Ime Ụlọ Room
Agada/akwa Bed
Ihi Ura Sleep
Uwe / Akwa Clothes
Akpukpo Ukwu Shoes

Family (Ezinaulo)

ezinaulo family
nna father
nne mother
nwanne sibling; close relative
nwanna a close relative
nwanne nwoke brother; male relative
nwanne nwanyi sister; female relative
di husband
nwunye wife
nwoke man
nwaanyi woman
nwa/ nwata/ nwatakiri child/ young child/ small baby
ada nwaanyi first daughter
di okpara first son
nna ochie grandfather
nne ochie grandmother
umu children
umunna relatives
umunne relatives
ogo in-law

Oge (Time)

Bekee (English) Asusu Igbo (Igbo)
Oge Time; Period/ Era
Mgbe When; Time
Ubochi/ Ubosi Day
Ututu Morning
Ehihie Daytime
Mgbede Evening
Anyasi/ Abali Night
Anwu (Anyanwu) Sun
Onwa Moon; Month
Echi Tomorrow
Taata Today
Unyia Yesterday
Ugbua Now; In the present time
Kitaa Now
Izu uka Week
Nwanne echi Day after tomorrow
Ubosi uka Sunday
Mgbe gara aga In the past
Mgbe na abia abia In the future
Aro ofuu New year

Friends & Other People (Oyi na ndi ozo)

Bekee (English) Asusu Igbo (Igbo)
enyi friend
enyi nwaanyi female friend
enyi nwoke male friend
ibe / ibe mu / ndi ibe mu peer / my peer / my peers
oyi friend
ndi oyi mu my friends
ndi oru (olu) ibe mu my colleagues; my coworkers
ndi ozo other people
agboghobia young lady
okorobia young man
onyeisi leader; boss
onyenkuzi teacher
umuakwukwo students
mmadu human beings
anyi ncha/ anyi niile all of us
ndiichie distinguished elders
unu ncha/ unu niile all of you
ha (fa) ncha/ ha (fa) niile all of them

 

Advertisements